Välkommen till Affärskultur Westerberg & Co.

Affärskultur är en management konsultbyrå inriktad på förändringsprocessen i en organisation.


nystart  - expansion – neddragning – krishantering