Management support

När förändring krävs. Affärskultur kan under överenskommen tid tillhandahålla

 

- Styrelseledamot

- VD

- Divisionschef

- Kommunikationschef

 

   på hel – eller deltid