Om Affärskultur

Affärskultur startades 1996 och har sedan dess bedrivit konsultverksamhet och utbildning i huvudsak i form av stöd till ledningspersoner alltid med målet att öka lönsamheten