Utbildningar

Förändringsprocesser kräver ett gott kommunikativt tänkande.

 

Affärskultur erbjuder:

 

- ”Hjälp till självhjälp”  - kortare, behovsriktade utbildningar hos er

- Utbildning kopplad till förändringsprocessen för att säkra långsiktig framgång

- ”Ledarsamtal”  - utbildning/samtal om att leda förändringsprocessen